Enkätverktyg UTV5

Solna Gymnasium använder UTV5 för utvärdering och kvalitetsarbete i skolan.

Enkätverktyget UTV5 används på Solna Gymnasium. Utvärderingar blir för elever ett verktyg både för inflytande och reflektion. Lärare och elever kan diskutera resultaten redan vid utvärderingstillfället. Denna återkoppling är en viktig del i ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Logga in

För att logga in använder eleverna personnummer som användarnamn och de två första bokstäverna i för- och efternamn som lösenord.

Länk

Länk till UTV5 för Solna Gymnasium hittar du i högerkolumnen.

Dela:

Relaterade länkar