Elevkåren

Solna Gymnasiums elevkår är en viktig del av elevinflytande på Solna Gymnasium.

Elevkårsmöten tar upp många olika frågor, alltifrån vanlig information om vad som är på gång till frågor, som eleverna uppmärksammat på sina klassrådsmöten. Elevkåren har också möten med politiker och skolans ledningsgrupp.

I planen för det elevaktiva arbetet står det att:

  • Elevkåren på skolan skall ha en central roll och vara ett språkrör för den enskilde eleven
  • Elevkåren skall ha ett nära samarbete med skolledningen och medverka i skolkonferensen, lokala arbetsmiljökommittén och skolledningsgruppen då den behandlar särskilda elevfrågor.
  • Elevkåren skall finnas med i planeringen av temadagar för hela skolan
  • Elevkåren skall stödjas i arbetet för ett aktivt föreningsliv på skolan såsom idrottsförening och dataförening
  • Elevkåren skall alltid vara representerat i matrådet på skolan
Dela:

Kontakt

Solna Gymnasium

Expedition

08-746 10 00
08-734 26 38 (fax)

solna­gymna­sium@solna.se

Besöksadress

Råsundavägen 80
169 57 SOLNA

Skicka meddelande till Solna Gymnasium