E-post

Solna Gymnasium använder Outlook för elevers e-post.

Till skolmailen har eleverna samma användarnamn och lösen som när de loggar in på skolans datorer. Lösenordet består av minst åtta tecken med minst en stor bokstav och en siffra.

Dela: