CSN och studiebidrag

Alla som är under 20 år och studerar på gymnasiet kan du få studiehjälp (studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg).

Studiehjälpen består av tre olika typer av bidrag:

  • studiebidrag
  • extra tillägg
  • inackorderingstillägg

Studiebidraget behöver du inte ansöka om när du studerar i Sverige. CSN skickar ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje läsår.
Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om genom att kontakta CSN.

När du fyller 20 år

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel.

Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på www.csn.se. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Dela: