Tidningar och tidskrifter

I biblioteket finns dagstidningen Dagens Nyheter och ca 20 tidskrifter (se lista nedan). Senaste numret av tidskrifterna är inte till utlån, för övriga tidskrifter gäller 4 veckor.

Dagstidningar

Dagens Nyheter
Metro

Tidskrifter

Arena
Elle
Filter
Forskning och framsteg
Goal (sv)
Idrott & Kunskap
Illustrerad vetenskap
Konstvärlden och disajn
Modern psykologi
Nyhetstidningen på lätt svenska
Offside
Ponton
Slam (eng)
Sonic
Språktidningen
Svensk damfotboll
Time (eng)
Women's health (sv)
Världens historia

Dela: