Handlingsplan för mottagande av blivande förskoleklasselever

För att ska skapa en trygg och bra övergång mellan förskolan och skolan för barnen har Skytteholmsskolan en handlingsplan för mottagandet av våra blivande sexåringar.

Oktober

  • Skolan bjuder in personal från områdets förskolor till pedagogiskt forum. Vid detta möte lyfts bland annat skolans förväntningar inför skolstarten och vårens inskolning av barnen utvärderas.

Januari

  • I början av månaden görs utskick av information och ansökan ut till de vårdnadshavare i vårt upptagningsområde som har barn som ska börja i förskoleklass till hösten.
  • I slutet av januari har skolan ett öppet hus för föräldrarna, där vi presenterar vår verksamhet och föräldrarna har möjlighet att få se våra lokaler och ställa frågor till vår personal. Förutom den pedagogiska personalen presenterar sig även representanter från elevhälsan.
  • Den 31 januari är sista ansökningsdagen till förskoleklass.

Februari

  • Pedagogiskt forum med representanter från skolan, områdets förskolor och enskild verksamhet hålls på skolan i slutet på månaden. Under detta möte går vi igenom ansökningarna och gör preliminära gruppindelningar.

Mars

  • I mitten av månaden skickar skolan ut en bekräftelse på ansökan och vårdnadshavarna får besked om de fått plats för sitt barn i en av våra förskoleklasser eller inte.

April

  • I april hålls ytterligare ett pedagogiskt forum för genomgång av skolinvänjning, gruppindelning och höstens inskolning. Vid detta tillfälle inbjuds även de förskolor som inte finns i vårt upptagningsområde som har barn som sökt till Skytteholmsskolan.

Maj

  • Vi bjuder in de vårdnadshavare som har barn som fått plats i en av våra förskoleklasser till föräldramöte. Vi presenterar gruppindelningarna som är preliminära, skolan förbehåller sig rätten att göra justeringar om det skulle behövas. Ytterligare får vårdnadshavarna bekanta sig med arbetslaget som deras barn kommer att tillhöra. Skolan informerar även om skolstart, inskolning och skolans arbetssätt. Elevhälsan presenterar sig och berättar om sitt arbete.
  • Skolinvänjning sker under fyra tillfällen. Barnen får bekanta sig med lokaler som de kommer att vara i till hösten, klassrum, skolgård, idrottshall och matsal, och de får träffa personal och elever i arbetslaget.

Juni

  • Utskick till vårdnadshavarna med information om skolstart och inskolning.
Dela: