Skolråd

Skolrådet på Skytteholmsskolan träffas med jämna mellanrum och består av skolrådsrepresentanter för våra klasser.

Skolrådsmötena hålls på skolan och startar klockan 18.00. Mötena inleds med hela skolrådsgruppen och då behandlas övergripande frågor och information som gäller hela skolan. Därefter delas gruppen upp i två delar, år F-5 och år 6-9. Mötena hålls i personalrummet vid entré A2.

Dela: