Elevråd

Elevråden på Skytteholmskolan är uppdelade i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9.

Figurer som håller varann i hand

Elevråden åk 4-6 och 7-9 träffas varannan vecka. Elevrådet årskurs f-3 träffas var fjärde vecka. Tillsammans med klasslärare/mentor har representanterna genomfört klassråd för att samla in klasskamraters olika synpunkter. Elevråden har även matråd tillsammans med personal från matleverantören Sodexo 1-2 gånger per termin.

Dela: