Skytteholmsskolans vision

"Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en framtid för alla våra barn och ungdomar" lyder Skytteholmsskolans devis.

Skytteholmsskolans logga

Trygghet är en förutsättning för skolframgång. Antonovskys känsla av sammanhang (kasam) utgör en hörnsten för skolan. Lusten att lära är utgångspunkten för att omsätta vår pedagogiska kompetens i undervisning.

Den starka tron på varje barns vilja och förmåga är central för oss. Kunskap innebär att rusta våra elever med kunskap om världen. Vi strävar även efter att ge våra elever verktyg som kritiskt tänkande, metakognitiva strategier och självförtroende. Dessa värden genomsyrar verksamheten på Skytteholmsskolan.

Dela: