Ordningsregler F-9

Som utgångspunkt för våra ordningsregler finns:
Respekt för varje elevs rätt att lära sig och varje lärares rätt att undervisa.

  • Vi är artiga, hjälpsamma och trevliga mot varandra.
  • Vi använder ett vårdat språk.
  • Vi håller skolans miljö och material helt och rent.
  • Vi går i korridorer och är rädda om våra klass- och skolkamrater så att ingen blir knuffad.
  • Vi kommer i tid till lektionen och har med oss rätt material.
  • Vi har arbetsro på våra lektioner.
  • I åk 6-9 hålls mobilen avstängd under lektionerna. Om läraren anser att det finns ett pedagogiskt syfte kan mobil tillåtas. I åk 1-5 lämnas mobilen in till läraren under skoldagen.
  • Ytterkläder, kepsar och mössor förvaras i skåp eller annan anvisad plats under lektion och i matsal. (För elever i år 7-9 avgör undervisande lärare om eleverna får ha keps eller mössa på lektionerna. Dock inte i matsalen)

Dessa ordningsregler är framtagna genom att varje klass har lämnat förslag till elevråden under hösten 2014. Elevråden har i sin tur bearbetat och skickat förslag till rektor. Rektor reviderade och fattade beslut om årets ordningsregler 10 augusti 2015.

Dela: