Skolbiblioteket

Skolans vision för skolbiblioteket är att vara en inkörsport till läsning och en naturlig del av undervisningen samtidigt som vi främjar läslust och läsförståelse.

Pojkar läser böcker i skolans skolbibliotek
En inbjudande miljö i biblioteket dit eleverna gärna kommer och läser. Foto: Skytteholmsskolan

I skolbiblioteket arbetar tre bibliotekspedagoger. De ansvarar för verksamheten och samverkar med varandra och med andra bibliotekspedagoger i Solna stad.

Hjärtat i skolan

Ambitionen är att eleverna ska ha en lugn plats att vara på i hjärtat av skolans lokaler, där de kan läsa, umgås och utföra sitt skolarbete i en lugn atmosfär. För att skapa en inbjudande miljö har bibliotekspedagogerna möblerat om och köpt in en del nya möbler.

Läsfrämjande aktiviteter

Bibiotekspedagogerna anordnar aktiviteter för eleverna så att de ska uppmuntras till läsning och skrivande. Eleverna introduceras i biblioteket och lär sig att hitta. De får beroende på ålder och mognad arbeta med olika teman, sagor, författare och delta i bokjury. I bokjuryn väljer eleverna titlar, läser och röstar fram sina favoriter. Böckerna presenteras på biblioteket i form av 5 i topp listor. Skolan satsar även på författarbesök som är uppskattade av eleverna på skolan. Besöken leder ofta till ökad lust och motivation att läsa.

Lärarna på skolan har tillgång till lån av temalådor som skolpedagogerna komponerat ihop till exempel om fåglar, insekter, olika länder, vikingar och religion. Idag finns 15 lådor och skolan planerar att yttreligare utveckla den delen av verksamheten.

På skolan finns också bokvagn med ett urval litteratur på ett bestämt tema. Klasser i de lägre åldrarna får besök av bibliotekspedagogen som introducerar de olika titlarna och författarna.

Stort urval av litteratur

Lättlästa böcker

Skolan uppdaterar kontinuerligt och har moderniserat beståndet av främst skönlitterära böcker, men också ett antal faktaböcker. Bilioteket är uppdelat i teman som lättlästa böcker, författare, humor, deckare, skräck, fantasy, romaner, forntiden och faktaböcker. Böckerna är märkta med symboletiketter för att underlätta för eleverna att hitta. Eleverna har möjlighet att önska böcker och ställa sig i kö för särskilt populära titlar.

Solna har ett Legimusavtal vilket innebär att elever kan få tillgång till att lyssna på inläst material av skönlitterära böcker.

Öppettider

Skolbiblioteket har drop-in tider då någon av skolpedagogerna är på plats. Alla pedagoger på skolan har tillgång till biblioteket för att låna/lämna tillbaka böcker när bibliotekspedagogerna inte är på plats.

Följ biblioteket på Snapchat

Snapchat-logotyp för skolbiblioteket Skolans bibliotek har ett Snapchat-konto, Skyttenbibblan, för att kommunicera med eleverna där de befinner sig. Där lägger bibliotekspedagogerna ut boktips, nyheter, intresseanmälningar kring eventuella inköp och kommunicerar med elever.

Dela: