Ansök om att börja på Skytteholmsskolan

I Solna stad finns kommunala och fristående grundskolor. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om i vilken skola barnet ska gå. Val inför förskoleklass sker i december - januari. Du hittar all information om att välja eller byta skola på denna sida.

Söka grundskola inför förskoleklass

Söka grundskola inför årskurs 1

Byta grundskola inom Solna

Byta från grundskola i annan kommun till grundskola i Solna

Länkar och blanketter är samlade på sidan Att välja skola – blanketter och länkar

Välja skola inför årskurs 1

Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sju år. Vårdnadshavare med barn som inte har gått i förskoleklass måste därför göra skolval inför årskurs 1. Vårdnadshavare får en blankett att fylla i som därefter skickas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Placeringar kommer att göras utifrån de regler för placering som barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om. Beslut skickas hem till vårdnadshavarna i början av april. Se frågor och svar nedan.

Tillbaka till toppen av sidan

Byta skola inom Solna

Du gör ansökan om byte av skola inom Solna stad med blankett. Detta gäller även vid byte från en fristående till en kommunal skola i Solna.

För ansökan om skolstart kommande hösttermin ska ansökan ha kommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 mars samma år. Därefter kommer beslut att skickas hem till vårdnadshavare i början av april.

För ansökan om skolstart kommande vårtermin ska ansökan ha kommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober året innan önskad skolstart. Beslut skickar barn- och utbildningsförvaltningen till vårdnadshavarna i mitten av november.

Placeringar kommer att göras utifrån de regler för placering som barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om den. Se frågor och svar nedan.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer i första hand att erbjuda plats till de barn som saknar placering i Solna sedan tidigare. Därefter kommer ansökningar om byte av skola inom Solna att hanteras.

De ansökningar som gäller en ny placering i Solna, och som kommer in efter sista datum för ansökan, kommer att hanteras löpande.

Tillbaka till toppen av sidan

Byta från skola i annan kommun till skola i Solna

Du gör ansökan om byte av grundskola i annan kommun till skola i Solna stad med blankett.

För ansökan om skolstart kommande hösttermin ska en ansökan ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 mars samma år. Därefter kommer beslut att skickas hem till vårdnadshavarna i början av april.

För ansökan om skolstart kommande vårtermin ska en ansökan ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober året innan önskad skolstart. Därefter kommer beslut att skickas hem till vårdnadshavarna i mitten av november.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer i första hand att erbjuda plats till de barn som saknar placering i Solna sedan tidigare. Därefter kommer ansökningar om byte av skola inom Solna att hanteras.

De ansökningar som gäller en ny placering i Solna, och som kommer in efter sista datum för ansökan, kommer att hanteras löpande.

Tillbaka till toppen av sidan

Dela: