Vi lär eleverna läsa för att lära

På Skytteholmsskolan är biblioteket en del av undervisningen. Elever i alla åldrar är välkomna att låna böcker, arbeta med bokjuryn och lära sig mer om litteratur.

elever skriver sagor

Skytteholmsskolan har tre lärare som under en del av sin tjänst ansvarar för biblioteket. De samverkar med bibliotekarier och andra bibliotekspedagoger från de kommunala skolorna i Solna. Biblioteken på skolan har, liksom de flesta andra skolbiblioteken, fått ett nytt utlåningssystem och registrerat och katalogiserat alla bibliotekets böcker.

Alla klasser på skolan i årskurs 1 - 3 har tillsammans med bibliotekspedagogen Beatrice Winkler-Greppi gjort egna sagor. Uppgiften skapar glädje och nyfikenhet för litteratur samt övar upp elevernas läs- och skrivförmåga.

sagor i årskurs 3

- Barnen har arbetat och gjort fantastiska sagor efter sin förmåga och med stor variation i handling, till exempel halloween, spöken, jultema, fotboll, vänskap o kärlek, berättar Beatrice. När eleverna är färdiga kommer de som vill få läsa upp sin berättalese för klassen.

På Världsbokdagen visar skolan upp elevernas sagor och presenterar det nya temat för vårterminen, som blir kända svenska författare.

Eleverna på skolan deltar också i en bokjury. det innebär att varje klass har 13 titlar de ska läsa under en månad. De får rösta fram de böcker de tycker bäst om och den 5 maj presenteras skolana 5 i topp-lista.

Fler aktiviteter planeras för att öka elevernas intresse för litteratur, läsning och skrivande. Bland annat en tipsrunda med frågor om författare och olika textutdrag.

elever gör sagor

Dela: