Tidpunkt för skolstart på Skytteholmsskolan

Skolan börjar på måndag den 21 augusti kl. 8.30. Eleverna kommer då att som enligt tradition samlas på skolgården. Lärare/Mentor för varje klass kommer att hålla upp en skylt med klassnamn. Eleverna söker sig till klassen de ska gå i för att bli avprickade, för att sedan tillsammans gå till klassrummet.

Dela: