Tärningar

Elever i Skytteholmsskolans årskurs 3 har på slöjden tillverkat egna tärningar.

tärningar

Under arbetetsgång har eleverna fått lära sig bland annat hant mätning, olika slipningsmetoder, uppmärkning, borra med pelarborrmaskin, med mera.

tärningar

Dela: