Programmering stärker elevernas lärande

Programmering blir en del i läroplanen från och med nästa år och intresset är stort hos elever och lärare i skolorna i Solna. Tillsammans med EURid och Solna stadsbibliotek anordnades CodeWeek för elever i åk 6 på Skytteholmsskolan.

elever vid dator
Eleverna tog fram egna programidéer som de testade att bygga i programspråket Scratch. Foto: Colourbox

- Jag har redan programmerat i två terminer under elevens val, berättar en av eleverna från Skytteholmsskolan. Det är roligt med programmering och man lär sig matematik och om internet.

Eleverna från Skytteholmsskolan sätter sig snabbt ner framför datorerna som är utplacerade i en lokal i biblioteket. De är ivriga att börja, och flera känner redan till programmeringsspråket Scratch som de ska få använda i dag.

Asta Mineike från EURid, ett företag i Solna som bland annat ansvarar för domänen .eu, inleder lektionen och berättar om internet, webbadresser och hur information skickas från en plats till en annan.

- Eftersom programmering har stor betydelse för barns och ungas framtid organiserar vi en aktivitet där barn får lära sig grunderna i programmering och ta del av kunskaper som de kan ha nytta av i dag och i framtiden, säger Asta Mineike, från EURid.

Eleverna har i grupper förberett och ritat spelidéer som de ska testa i Scratch och Tor Moström, programmerare och författare till boken Curly Bracket, den gömda koden, visar med hjälp av ett av barnens exempel hur man kodar. Därefter är det barnens tur att i mindre grupper programmera.

- Jag tycker det är roligt med programmering för man får göra egna saker, säger namn. När man blir större kan man bygga spel och det är kul att hitta på spel tillsammans.

Det är stor aktivitet i rummet, eleverna samarbetar och testar sina spelidéer. När de behöver hjälp frågar de varandra eller någon av programmerarna. De är intresserade och nyfikna på varandras spel och testar gärna olika labyrinter som de byggt under evenemanget.

Programmera mera

Även andra skolor i Solna använder programmering i undervisningen. Ulriksdalsskolan börjar redan i de lägre årskurserna med programmering, då framför allt i det som kallas analog programmering, det vill säga att eleverna får skriva instruktioner för att på ett lekfullt sätt styra varandra. De använder även webbaserade programmeringsprogram för att utveckla elevernas problemlösning, planering och matematiska tänkande. Även i åk 7 -9 ska eleverna börja programmera. Teknikläraren Ellinor Hultmark anordnar en workshop i programmering för sina kollegor så att alla får grundläggande kunskaper. På Ekenbergsskolan används i olika ämnen bland annat programmet Minecraft education.

- Eleverna är väldigt motiverade och längtar efter lektionerna när de ska få arbeta i Minecraft. Eleverna tar fram böcker och söker på internet för att lära sig mer om hur det såg ut på Vikingatiden och hur människorna levde och bygger därefter miljöerna i programmet. Det är så himla kul att se hur motiverade eleverna är och hur mycket de lär sig!, säger Mathias Andersson, lärare.

Dela: