Jullov på fritidshemmet

Under jullovet kommer fritids på Skytteholmsskolan ha samma öppettider som vanligt.

Under lovet kommer avdelningarna samarbeta. Vissa dagar kommer avdelningar slås ihop.

Öppningar och stängningar sker som vanligt på Merkurius och det är även basen när avdelningarna är sammanslagna.

Kontakt

Dela: