Internationellt arbete på Skytteholmsskolan

Flera klasser och lärare på Skytteholmsskolan arbetar med internationellt arbete på flera olika sätt. Arbetet leder till att verksamheten utvecklas och att eleverna fördjupar kunskaper i olika ämnen och frågor genom ett intrenationellt perspektiv.

elever och lärare i Lettland

Ett samarbete med Valmiera State Gymnasium i Lettland ledde till besök och nya kontakter för elever i år 9 och lärare på Skytteholmsskolan. Redan från år 8 har eleverna samarbetat med stöd av e-twinning - en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

- Eleverna fick verkligen chans att praktisera sin engelska då de även bodde hemma i lettiska familjer, säger Lovisa Lindfeldt, lärare i klassen.

Under resan besökte skolans elever museum och fick olika uppdrag i grupper runt om i gamla stan i Riga. Nya kontakter knöts mellan eleverna och det var en uppskattat och lärorik resa för både pedagoger och eleverna.

Resan bekostades med stöd av bidrag från internationella kommittéen.

Skytteholmsskolan har tagit fram en internationell handlingsplan som ger skolan verktyg att systematiskt utveckla internationaliseringen. Hösten 2016 tilldelades Skytteholmsskolan Årets internationalistpris till skolan.

Dela: