Författarbesök på Skytteholmsskolan

För att vi hela tiden ska lära eleverna läsa för att lära gör skolan olika satsningar. Författarbesök är ett uppskattat inslag i undervisningen både för elever och lärare. Ungdomsförfattaren Mats Berggren besökte skolan i februari.

Mats Berggren författare

- Besöken från Mats Berggren gav lärare mer inspiration till framtida lektionsupplägg och har även bidragit till att elever läst mer än vanligt, berättar Erik Tacchini, biblioteksassistent på Skytteholmsskolan.

Eleverna fick förbereda sig innan besöket genom att läsa hans böcker. Under besöket fick de ställa frågor om böckerna och skrivandet. Mats Berggren berättade om hur det är att skriva böcker och vad man kan tänka på när man skriver en berättelse.

Eleverna fick under besöket även delta i en workshop, till mycket skratt men också allvar, och Mats Berggren gav dem olika uppgifter där de skrev ihop gemensamma texter och dikter.

- Diskussionerna blev på många sätt bättre än vanligt eftersom eleverna föreberett sig inför författarbesöket, säger Eric Tacchini.

Skolan bjuder regelbundet in olika aktuella författare. Att bjuda in författare kan bidra till fördjupad förståelse om skrivande och läsande samt skapar många gånger ökad lust att läsa.

Läs mer om Mats Berggren och hans ungdomsböcker.

Dela: