Femmorna på Skytteholmsskolan röstar fram sina favoritböcker

De tre femteklasserna på Skytteholmsskolan arbetar under läsåret med ett projekt kring skönlitteratur. Eleverna läser, recenserar och hjälper till att rösta fram Sveriges bästa böcker.

bokjuryn

För att stärka barns och elevers språk, lärande och identitetsutveckling arbetar Solnas förskolor och grundskolor med språkutveckling. Hur arbetet ser ut skiljer sig mellan skolorna och mellan de olika årskurserna.

På Skytteholmsskolan finns Johanna Rönnqvist som är lärare men också arbetar med skolans bibliotek.

– Jag håller mest på med litteratur för årskurs 4-6 som ska komplettera den ordinarie undervisningen.

Bokjuryn

Under hösten drog Johanna igång projektet Bokjuryn för eleverna i årskurs 5 på Skytteholmsskolan. Om resultatet blir lyckat hoppas Johanna att arbetet kan utvidgas till att omfatta fler klasser nästa läsår.

Bokjuryn drivs av Kultur i Väst och Barnens bibliotek. Bokjuryn startar under hösten då Statens kulturråd ger ut Barnbokskatalogen med ett urval av årets barn- och ungdomsböcker. Skytteholmsskolan köpte in ett antal böcker från katalogen och dessa har eleverna i årskurs 5 haft möjlighet att läsa. Eleverna har därefter recenserat böckerna och röstat fram sin favorit. Johanna rapporterar resultaten till bokjuryn och senare i vår presenteras vilka böcker som är de bästa nya böckerna i Sverige. Bokjuryn räknar med att cirka 30 000 barn och ungdomar deltar i omröstningen.

Elever i biblioteket
Nina, Lukas och Noah går i femman på Skytteholmsskolan och gillar
att läsa.

Eleverna har röstat

– Jag har hunnit läsa nio Bokjuryn-böcker, berättar Noah i klass 5 N.

Noah lade sin röst på boken Den röda pyramiden av Rick Riordan. Boken som är den första delen i Kanekrönikan, handlar om syskonen Sadie och Carter och ett forskningsprojekt de ska vara med i.

Nina i 5N tyckte att första delen i serien Nikkis dagbok var bästa boken och den fick hennes röst. Rachel Renée Russell har skrivit böckerna om Nikki och det finns än så länge sex böcker i serien.

Längre fram kommer en rapport om hur Skytteholmsskolans klasser röstat och även det sammanlagda resultatet från årets bokjuryn.

Arbete med språkutveckling i Solna

Övergripande mål för arbetet med språkutveckling på Solnas förskolor och skolor är bland annat att utveckla barns och elevers språkkunskaper, att ett språkutvecklande arbetssätt ska användas, och att pedagogerna i sin undervisning ska använda strategier som stödjer och utvecklar språkutvecklingen.

Läs mer om arbetet med språkutveckling i Solnas förskolor och grundskolor

Dela: