Årets internationalister kommer från Skytteholmsskolan

Hanna Mårtensson, Susanne Boström och Katarina Koto på Skytteholmsskolan har utsetts till årets internationalister.

Årets internationalister 2016
Arion Chryssafis - ordförande i internationella kommitén, Katarina Koto,
Hanna Mårtensson, Monika Rosenqvist - internationell samordnare,
Susanne Boström och Georgios Kontorinis - 1:e vice ordförande i
internationella kommitén.

Årets internationalist utses av Internationella kommittén i Solna med syftet att uppmärksamma en person eller en arbetsgrupp som på ett framgångsrikt sätt använt det internationella arbetet för att utveckla verksamheten i Solna stad.

Katarina Koto, Susanne Boström och Hanna Mårtensson får utmärkelsen med motiveringen:

För deras strukturerade, engagerade och framgångsrika arbete för att utveckla skolans internationella arbete. Både lärare och elever har fått nya perspektiv, erfarenheter och möjlighet till utveckling genom internationella utbyten och samarbete med skolor i andra länder.

Förra hösten var Hanna Mårtensson och Susanne Boström på studiebesök i Lettland. Syftet med resan var bland annat att studera språkutvecklande arbete och planera samarbete med skolor i Valmiera. Även studieresa till Kraków för lärare har arrangerats liksom resa till Paris för elever som studerar i årskurs 9.

Elever och personal på Skytteholmsskolan samarbetar och håller kontakt med med andra skolor med hjälp av e-twinning - en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Skytteholmsskolan har tagit fram en internationell handlingsplan som ger skolan verktyg att systematiskt utveckla internationaliseringen. Susanne Boström har utbildat sig till skolambassadör för Europeiska unionen och är engagerad i olika EU-projekt.

Läs mer om Skytteholmsskolans internationella arbete.

Dela: