Nyheter - Skytteholmsskolan

Internationalisering på Skytteholmsskolan

7 februari 2018

I januari diplomerades Skytteholmsskolan för 2017 års arbete i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.

Programmering stärker elevernas lärande

23 oktober 2017

Programmering blir en del i läroplanen från och med nästa år och intresset är stort hos elever och lärare i skolorna i Solna. Tillsammans med EURid och Solna stadsbibliotek anordnades CodeWeek för elever i åk 6 på Skytteholmsskolan.

Vinnarböcker utsedda av bokjuryn i Solna Sundbyberg

31 maj 2017

Bokjuryn låter elever rösta fram årets bästa böcker och sporrar många att läsa mer. Det är också ett sätt att vara delaktig i en demokratisk process.

Internationellt arbete på Skytteholmsskolan

16 februari 2017

Flera klasser och lärare på Skytteholmsskolan arbetar med internationellt arbete på flera olika sätt. Arbetet leder till att verksamheten utvecklas och att eleverna fördjupar kunskaper i olika ämnen och frågor genom ett intrenationellt perspektiv.

Samiska på distans

23 februari 2016

Måndag morgon klockan åtta är det ganska öde i Skytteholmsskolans högstadiekorridor men i ett av klassrummen händer det spännande saker.

Välkommen till Skytteholmsskolan

14 mars 2017

Skytteholmsskolans devis lyder "Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en framtid för alla våra barn och ungdomar".

Filtrera nyheter