Pedagogisk personal förskoleklass och fritidshem

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen i förskoleklass och i fritidshem.

Kontaktinformation

Jotar Faili

Fritidspedagog

Telefon

jotar.faili@solna.se