Avdelningar förskoleklass och fritidshem

Kontaktinformation

Jupiter

Telefon

Förskoleklass: 08-746 32 43, Årskurs 2: 08-746 32 34, 08-746 32 44

Saturnus

Telefon

Förskoleklass: 072-583 32 84, Årskurs 3: 08-746 32 32, 08-746 32 45

Merkurius

Telefon

Förskoleklass: 08-746 13 98, Årskurs 1: 08-746 32 33, 08-746 32 46