Kontakta Skytteholmsskolan

Adress

Ankdammsgatan 14-16
171 43 Solna

E-post

skytteholmsskolan@solna.se

Telefon

Kontaktcenter 08-746 10 00

Skolledning

Emma Nordström
Rektor
emma.nordstrom@solna.se

Amir Zarifi
biträdande rektor
amir.zarifi@solna.se

Andreas Trondsen
biträdande rektor
andreas.trondsen@solna.se

Hanna Mårtensson
biträdande rektor
hanna.martensson@solna.se

Jannike Nejmansobin
biträdande rektor
jannike.nejmansobin@solna.se

Personal och övriga kontaktuppgifter

Administration
Elevhälsan
Avdelningar förskoleklass och fritidshem
Pedagogisk personal förskola och fritidshem
Pedagogisk personal år 1-3
Pedagogisk personal år 4-6
Pedagogisk personal år 7-9
Pedagogisk personal grundsärskolan

Karta Skytteholm
Klicka för större karta

Dela: