Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Studie- och yrkesvägledning bedrivs av skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) tillsammans med övrig personal på skolan, med fokus på val av utbildning, yrke och karriär.

Vägledningen ska stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter. Eleven ska kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val och ta välgrundat beslut.

Att välja utbildning kan upplevas som ett svårt beslut och studie- och yrkesvägledaren finns på skolan för att ge information och vägledning i den processen.

Det viktiga är att DU själv är aktiv i ditt sökande. Det är DIN framtid det gäller.

Skytteholmsskolans studie- och yrkesvägledare heter Jeanette Pettersson och jobbar 50% på skolan. Kontaktas via mail eller telefon.

Studie- och yrkesvägledaren hittar du en trappa upp i B-huset.

Kontakt

Jeanette Pettersson, studie- och yrkesvägledare

Dela: