Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Studie- och yrkesvägledarens viktigaste arbetsuppgift är att vägleda elever inför framtida gymnasieval, men även i andra frågor, som till exempel om prao eller nuvarande/framtida studier och/eller yrkesliv.

Att välja utbildning kan upplevas som ett svårt beslut och studie- och yrkesvägledaren finns på skolan för att ge information och vägledning i den processen.

Vägledning syftar främst till att du som elev på olika sätt ska lära känna dig själv, vidga dina kunskaper och valmöjligheter så bra att du sedan kan göra ett väl underbyggt gymnasieval.

Det är viktigt att DU själv är aktiv i ditt sökande. Det är DIN framtid det gäller.

Studie- och yrkesvägledare finns på skolan följande dagar och tider:

Måndagar 8.00-16.30

Tisdagar 12.45-16.30

Torsdagar 8.00-16.30

Kontakt

Jeanette Petterson, studie- och yrkesvägledare

Dela: