Läxpolicy

Läxpolicy årskurs 1-9

  • Att läxor hänger i hop med de arbetsmoment som eleverna har jobbat med under lektionstid i skolan.
  • Att läxor ges i olika ämnen, inte bara i svenska matte och engelska.
  • Att läxor ges på en utmanande nivå.
  • Att resultatet på de läxor eleven får, måste återkopplas formativt till eleven, så att en progression kan ske.
  • Att eleverna ska förberedas i skolan för de arbetsmoment de självständigt ska utföra som läxa.
  • Att formen för läxor varieras, ex undersökande uppgifter, experiment eller hemuppgifter via dataprogram som Studi.se, nomp.se osv...
  • Att studieteknik, där eleverna lär sig hur man gör läxor, hur man läser och tar instruktioner, är grundläggande kunskaper för att kunna arbeta självständigt med hemuppgifter.
  • Att hemuppgifter har ett språkutvecklande innehåll.
  • Att lärare och elever gemensamt fortsätter arbetet med elevens egen motivation och engagemang för sin egen utbildning, så att de vill ta med läxor hem för att de är meningsfullt och givande.
  • Att lärare tar hänsyn till elevernas totala arbetsbörda och ger en rimlig mängd läxor totalt sett.

Beslutat efter att ha varit ute på remiss till arbetslag och elevråd under vt 15.

Rektor fastställer denna policy 29 april 2015.

Dela: