Läxläsning

Skytteholmsskolan erbjuder läxläsning för de elever som önskar.

lärare undervisar elever

Högstadiet

  • har en lärare läxläsning/omprov varje måndagsmorgon kl 8 - 9.
  • På tisdagar har vi läxläsning kl 15.00 - 16.30 i cafét.

Mellanstadiet

  • har läxläsning varje måndagsmorgon kl. 8 – 9 i grupprummet i anslutning till caféet.
  • på tisdagar har vi läxläsning kl. 14.00-16.00 i grupprummet i anslutning till caféet.

Lågstadiet

På lågstadiet ordnar fritidshemmen med läxläsningstillfällen. Även elever som inte går på fritidshem får delta om de är anmälda i förväg.

Dela: