Frånvaroanmälan

I grundskolan gäller skolplikt och vårdnadshavaren är därför skyldiga att anmäla sitt barns frånvaro till skolan, varje dag som eleven är sjuk.

All heldagsfrånvaro anmäls via InfoMentor. Detta gäller alla årskurser.

Du som inte kan använda InfoMentor för att frånvaroanmäla, utan behöver göra det via telefon, kan göra det till Solna stads kontaktcenter, tel. 08-746 10 00.

Kontaktcenters öppettider är måndag, tisdag, torsdag kl 8-17, onsdag kl 8-18 och fredag kl 8-15.

Åk 1-3
Frånvaro del av dag ska anmälas till respektive klasslärare/enhet.

Jupiter – Björnen 08-734 20 84
Jupiter – Grodan 08-734 20 85
Merkurius – Månen 08-734 25 69
Merkurius – Solen 08-734 25 60
Neptunus 08-734 24 72
Saturnus – Calypso 08-734 23 27
Saturnus – Ymir 08-734 25 61

Åk 4-9
Frånvaro som gäller del av dag ska anmälas till respektive mentor.

Dela: