Sjukhusskolan på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Alla barn och ungdomar som vårdas på sjukhus har rätt till sjukhusundervisning. Till sjukhusskolan är barn och ungdomar från årskurs 1 till gymnasiet välkomna.

Elever som vårdas på sjukhuset har möjlighet att få hjälp med skolarbete, både individuellt och/eller i mindre grupp.Undervisningen sker antingen på elevens sjukrum, i lämplig lokal på avdelningen eller i ett skolrum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Sjukhusläraren arbetar för att ge eleven förutsättningar för att inhämta kunskaper och hjälper till att skapa en individuell struktur/plan kring skolarbetet. Eleven är delaktig i planeringen, en planering som utgår från elevens behov och intressen samt ordinarie skolas planering.

Övergripande inriktning för arbetet på sjukhusskolan

Sjukhuslärarna arbetar för att eleven ska:

  • uppleva att självkänsla och/eller självförtroende stärks genom skolarbetet.
  • känna det meningsfulla i att finna kunskap.
  • känna trygghet i sjukhusskolans verksamhet och känna lust och längtan att delta i skolarbetet på sjukhusskolan.

Mål för sjukhusskolan

Sjukhuslärarna strävar efter att skapa ett samspel och en god kommunikation kring elevens utbildning. Detta görs tillsammans med elev och dess vårdnadshavare. Eleven och vårdnadshavare ska känna att eleven får förutsättningar för att lära i en trygg miljö.

Vårdnadshavare och elev ska känna sig trygga med att sjukhuslärarna tillsammans med ordinarie skola arbetar för att elevens skolgång ska bli så bra som möjligt i fråga om innehåll och kontinuitet.

Dela: