Trygg och säker

Råsunda skolas mål är att ingen ska bli mobbad, kränkt eller trakasserad. All personal har därför ansvar att förebygga och aktivt motverka mobbning, kränkningar och trakasserier.

Stödcentrum Nordväst

Dela: