Påverka i skolan

Enligt de lagar och regler som styr skolan har elever rätt till inflytande och ansvar för sin skolgång.

Skulptur, Ungdom och trohet av Axel Wallenberg 1956
Elevernas rätt till inflytande och ansvar kan gälla både undervisningens utformning och arbetsmiljö. Det kan handla om innehållet i undervisningen, hur arbetet mot mobbning ska se ut, skolans ordningsregler eller hur skolgården ska se ut. I varje klass och undervisningsgrupp ska eleverna kunna ta upp olika frågor med sina lärare.

Det är viktigt att skolan samarbetar med hemmen och att föräldrar får inflytande på verksamheten i skolan. Detta kan ske på föräldramöten eller genom skolråd.

Ur Skolverkets skrift "Det svenska skolsystemet: Grundskola"

Dela: