Om Råsunda skola

I Råsunda skola studerar elever från förskoleklass till årskurs 6.

Råsunda skolas äldre byggnad

Skolan består av en äldre del, byggd år 1918-1919 i nyromantisk stil och en yngre tillbyggnad skapad i 40-talistisk anda år 1950-1952.

  • För att möta elever med olika intressen och behov kan vi erbjuda flera alternativa inriktningar. Kultur och idrott finns med som en naturlig del i skolans arbete.
  • Råsunda skola har ett aktivt samarbete med skolor i andra länder inom ramen för olika EU-projekt.

Välkommen till oss!

råsunda logga

Dela: