Välkommen till Råsunda skola

I Råsunda skola studerar elever från förskoleklass till årskurs 6. De yngre och äldre eleverna går i separata skolbyggnader.

råsunda logga

Råsunda skola erbjuder elever flera alternativa inriktningar utefter intresse och behov. Kultur och idrott finns med som en naturlig del i skolans arbete.

Dela: