Information om fritidshemsverksamhet vid arbetsplatsträffar

När skolan har arbetsplatsträffar anordnas jourfritids. Det innebär att det är de visstidsanställda som leder fritidshemsverksamheten.

Under de eftermiddagarna samarbetar fritidshemsavdelningarna från kl. 15:00.

En vecka innan arbetsplatsträffen tar respektive fritidshemsavdelning reda på behov av skolbarnomsorg så att skolan kan organisera verksamheten på bästa sätt för alla elever.

Datum:
26/9 från 15:00
7/11 från 15:00
27/3 från 15:00

Dela: