Kalender

Mars 2018

Tisdag 27 mars Arbetsplatsträff - jourfritidshem

När skolan har arbetsplatsträffar anordnas jourfritids. Det innebär att det är de visstidsanställda som leder fritidshemsverksamheten.

Kl.15:00 - 18:00

April 2018

Tisdag 3 april – fredag 6 april Påsklov

Maj 2018

Fredag 11 maj Lovdag

Juni 2018

Onsdag 13 juni Läsårets sista skoldag:

Sök händelser

Begränsa till kategori