Fritidshem

Telefonnummer till fritidsavdelningarna

Förskoleklass A och B 072-583 32 01
Förskoleklass C och D
072- 583 32 02
Arbetslag 1
(öppnings- och stängningsavdelning)
072-583 31 71
Arbetslag 2AB
072-583 32 03
Arbetslag 2CD 072-583 31 72
Arbetslag 3AB (Gläntan)
072- 583 32 04
Arbetslag 3CD
072- 583 32 05
  • Öppning sker kl.06.30 i åk1 avdelning (för samtliga elever med tillsynsbehov).
  • Övriga avdelningar (åk F-3) öppnar kl.07.20 och stänger kl 17.15.
  • Elever med tillsynsbehov efter kl.17.15 får detta i åk1 lokaler fram till kl.18.00.
Dela: