Råsunda skola

Välkommen till Råsunda skola

I Råsunda skola studerar elever från förskoleklass till årskurs 6. De yngre och äldre eleverna går i separata skolbyggnader.