Parkskolan

Parkskolan är en kommunal grundskola för barn och elever i förskoleklass till årskurs 3. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Solna Kulturskola.

Parksskolan ligger centralt i Solna med närhet till kommunikationer och grönska. Det är en liten nyrenoverad skola för elever från förskoleklass till årskurs 3. I skolan arbetar engagerade och kunniga lärare som stödjer och utmanar eleverna i deras lärande. Fritidshemsverksamheten har roliga och utvecklande aktiviteter.

I skolan kommer finns även Solna Kulturskola. Skolorna har ett nära samarbete.

Dela: