Förskoleklass

Elever i sexårsklass

Året i förskoleklass är ett förberedande år inför grundskolestarten. Det är ett värdefullt år där eleverna får vistas i skolans miljö och med hjälp av lek, skapande och utforskande närma sig skolans värld. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan.

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklass är en frivillig skolform i den obligatoriska grundskolan som ska förena det bästa av förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt.

Dela: