Parkskolan

Parkskolan

Parkskolan kommer fullt utbyggd att vara en kommunal grundskola för barn och elever i förskoleklass till årskurs 3. Verksamheten kommer att bedrivas i nära samarbete med Solna Kulturskola.

  • Invigning av helt nyrenoverade Parkskolan

    Sång, musik, tal och bandklippning fyllde skolgården vid den officiella invigningen av Parkskolan på fredagen. Kulturskolans lärarorkester spelade och ett nära samarbete mellan de båda skolorna är att vänta eftersom de kommer dela lokaler från våren 2018.

  • Skolstart den 21 augusti 2017

    Välkommen till ett nytt läsår!

  • Välkommen till Parkskolan

    Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samarbete med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden starta kommunal skola för de yngre barnen i Parkskolan parallellt med omlokaliseringen av Solna Kulturskola.