Parkskolan

Parkskolan

Parkskolan är en kommunal grundskola för barn och elever i förskoleklass till årskurs 3. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Solna Kulturskola.

  • Välkommen till Parkskolan

    Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samarbete med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden starta kommunal skola för de yngre barnen i Parkskolan parallellt med omlokaliseringen av Solna Kulturskola.

  • Namntävlingen avgjord: så ska nya Fridhemsskolan heta

    Under maj månad utlystes en tävling om nytt namn till Fridhemsskolan. Alla som ville fick möjlighet att skicka in sitt bidrag. En jury från staden har gått igenom alla förslagen och sållat fram en värdig vinnare.