Tigrinja

Tigrinja är ett semitiskt språk som talas i Eritrea och norra Etiopien. Tigrinja är officiellt språk i Eritrea, tillsammans med Engelska och Arabiska. Tigrinja står skrivs och utvecklades från Geez som är ett gammalt språk med alfabet som är över tusen år gammalt och är besläktat med bland annat det hebreiska alfabetet.

Geez är ett utdött språk som en gång talats av folk i det nuvarande Eritrea och Etiopien. Det har utvecklats till tigrinja (tigrinska), tigre och amhariska. Språket återfinns fortfarande i bibelöversättningar och i andra gamla skrifter.

Semitiska språk är en grupp språk som talas av cirka 300 miljoner människor i stora delar av Mellanöstern, Nordafrika och Östafrika. De utgör den nordöstra grenen av de afroasiatiska språken, och den enda grenen av dessa som talas i Asien.

Det semitiska språk som idag har flest talare är arabiskan, följt av amhariskan, hebreiskan och tigrinja. Semitiska språk var bland de första som fick skriftspråk.

Dela: