Somaliska

Somaliskan räknas som Afrikas tionde största språk.

Genom nära kontaker med den islamiska arabvärlden har somaliskan fått en stor mängd lånord från arabiskan. Det finns också en del lånord från kolonialmakternas språk engelska och italienska.

I jämförelse med andra besläktade språk är somaliska relativt väl studerat. Den första vetenskapliga publikationen som redogör för somaliskan utkom 1870

Dela: