Ryska

Ryska tillhör den slaviska språkgruppen. I Ryssland talas språket av 150 miljoner invånare och utanför landet av ungefär lika många till. Ryska talas t ill exempel av många invånare i de baltiska länderna, Vitryssland, Ukraina, Kazakstan och i många andra länder som ingick av i Sovjetunionen.

Något den som studerar ryska ofta får höra är att det måste vara väldigt svårt. Många tror dessutom att alfabetet är orsaken till svårigheterna att lära sig ryska. Alfabetet som används är det kyrilliska som skiljer sig lite från latinskt alfabet i utseende, men är uppbyggt på samma sätt, och därför är lätt att lära sig, även om den ryska handstilen kan vara svårtydd ibland.

Betydligt svårare är däremot den ryska grammatiken. Samtidigt är ryskan ett språk som inte är helt avlägset svenskan, så alla som har tid, vilja och tålamod kan lära sig ryska.

Dela: