Portugisiska

Portugisiska (português) är ett romanskt språk sdom talas i Angola, Brasilien, Kap Verde, Östtimor, Guinea-Bissau, Macao (i Kina), Moçambique, Portugal och São Tomé och Príncipe. Det är nära besläktat med galiciskan och relativt nära spanskan.

Portugisiska talas av över 240 miljoner människor och är därmed det sjätte största modersmålet i världen och det största i Sydamerika. Språket spreds runt världen på 1400-talet och 1500-talet då Portugal upprättade ett omfattande imperium som i olika perioder mellan 1415 och 1999 sträckte sig från Brasilien i Sydamerika till Macao i Kina. Under den koloniala perioden uppstod många portugisiska kreolspråk över hela världen, särskilt i Västindien, Afrika och Asien.

Portugisiska tillhör de romanska språken i den indoeuropeiska språkfamiljen. Dess närmaste släktingar är galiciska, ladino och spanska, i den ordningen

Världens portugisisktalande är för närvarande mellan 190 och 230 miljoner människor. Portugisiska är det åttonde mest talade språket i världen, tredje inom det västerländska språket, efter engelska och kastilianska.

Portugisiska är ett av de officiella språken i Europeiska Unionen (tidigare EEG) sedan 1986, när Portugal kom in till institutionen. På grund av arrangemang av Mercosul (gemensamma marknaden i Sydamerika), varav Brasilien är en del, lärs det portugisiska språket ut som främmande språk i de länder som deltar i Mercosul .

År 1996 skapade de gemenskapen portugisiska länderna (CPLP), som sammanför de portugisisktalande länderna för att öka samarbetet och det kulturella utbytet mellan medlemsländerna för att standardisera och sprida det portugisiska språket.

Portugisiska är det officiella språket i nio länder på fyra kontinenter:

Dela: