Polska

Polska talas av cirka 42 miljoner människor. 40 miljoner bor i Polen men det finns även betydande minoriteter i USA, Tyskland, Canada, Litauen, Frankrike, Vitryssland, Australien, Sverige (58 000), Israel, Ryssland, Storbritannien, Tjeckien, Brasilien, Österrike, Argentina, Italien och Ukraina.

Det polska språket har påverkats av latinet, tyskan, tjeckiska och, efter kommunismens fall, av engelskan. Det polska alfabetet skrivs med latinska bokstäver som har anpassats till ljudsystemet med hjälp av tecken och bokstavskombinationer. Polskan tillhör de västslaviska språken och är släkt med bland annat tjeckiska och slovakiska.

Dela: