Persiska

Persiska språket

Persiska (även kallad farsi) är ett indoeuropeiskt språk som talas av närmare 120 miljoner människor i olika länder, t.ex. Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Indien, Pakistan och även av många iranier som har flyttat till USA, Kanada och andra länder i Europa efter revolutionen 1979.

Persiska är det officiella språket i Iran men det finns olika folkgrupper som talar på sitt språk t.ex. arabiska, turkiska (azari) och kurdiska.

Persiska har fått inflytande från arabiska språket när araber styrde landet Iran under närmare 200 år.

Persiska har 32 bokstäver. Man läser och skriver från höger till vänster. Vissa bokstäver har fyra olika utseende beroende på sin plats i orden. Bokstaven i ett ord kan vara självständig eller sättas i hopp med andra bokstäver.

Alla satser i persiska har ett verb och tidsformerna är presens, perfekt, imperfekt, futurum, pluskvamperfekt, progressiv pressens och progressiv imperfekt.

I persiska böjs verben efter person i singular- och pluralform, och till varje person sätts en särskild ändelse efter stammen.

Dela: