Litauiska

Litauiska, som är officiellt språk i Litauen, tillhör den baltiska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen. Det talas av cirka 4 miljoner personer, främst i Litauen, men även i nordöstra Polen, i Nord- och Sydamerika, Kanada och Australien.

Litauiskan är telativt opåverkad av andra språk och anses vara ett av de ålderdomligaste av de nu levande indoeuropeiska språken.

Dela: