Kurdiska – Kurmandji och Sorani

De två huvuddialekterna av kurdiska kallas för Kurmandji och Sorani.

Utöver dessa två finns några mindre dialektgrupper, till exempel Gorani, Zaza, Luri och Feyli. Kurmandji talas i norra Kurdistan och skrivs med latinska bokstäver. Sorani talas i södra och östra Kurdistan och skrivs med arabiska bokstäver.

Dela: