Kroatiska

Kroatiska är ett sydslaviskt språk som är nära släkt med bosniskan och serbiskan. Kroatiska talas av cirka 4 miljoner invånare i Kroatien, men även av 1 miljon talare utanför landet, främst i före detta Jugoslavien. I Burgenland i Österrike talas en egen kroatisk variant. Det finns även stora grupper utvandrade kroater i bland annat Australien och USA.

Dela: